EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>The soft power of Molam 4.0
The soft power of Molam 4.0

ร่วมศึกษารากเหง้าทางเศรษฐกิจของของหมอลำเรื่องต่อกลอน และแนวทางที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต รวมถึงศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำในภาคอีสาน

หมอลำ 4.0 หรือโครงการวิจัยเรื่อง หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน โดยมี ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการฯ

สนับสนุนโดย แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>