EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>เกษตรกรรุ่นใหม่ EP2: สถานที่บ่มเพาะยุวกสิกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่นใหม่ EP2: สถานที่บ่มเพาะยุวกสิกรรุ่นใหม่

พาทุกท่านไปรู้จักกับโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม และบ้านวีรชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม คือ โรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคแก่เด็กนักเรียน ซึ่งจะเน้นเชิงปฏิบัติให้นักเรียนทำการเกษตรด้วยตัวเอง

วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>