EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>กิจกรรมที่ 5 : บ้านในฝัน
กิจกรรมที่ 5 : บ้านในฝัน

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเกมที่ใช้ลูกเต๋าเป็นเครื่องมือในการดำเนินเกมโดยเล่นกันเป็นทีม ๆ ละประมาณ 11 คน ทั้งนี้นักเรียน แต่ละทีมมีหน้าที่ร่วมกันวางแผนในการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ไม้ อิฐ หิน ทอง และข้าว เพื่อมาสร้างบ้านให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยรูปแบบของบ้านแต่ละแบบนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่แตกต่างกันไปและมีคะแนนของการสร้างแตกต่างกันด้วย นักเรียนแต่ละทีมจำเป็นต้องวางแผนกันอย่างดีในการจัดสรรคนในทีมให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ และวางแผนเลือกทรัพยากรมาสร้างบ้านอย่างเหมาะสมรวมทั้งต้องพยายามไม่เปิดโอกาสให้ทีมคู่แข่ง สร้างบ้านได้สำเร็จโดยใช้ใบงานเดี่ยว ประเมินอภิปัญญาด้านความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Dec) ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข (Cond) ใบงานกลุ่ม ประเมินอภิปัญญาด้านการวางแผน (Plan) การตรวจสอบติดตามความเข้าใจ (Comp) และการแก้ไขข้อบกพร่อง (Deb) และแบบสะท้อนคิดประเมินอภิปัญญาด้านการประเมินผล (Eva)

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>