EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>เกษตรกรรุ่นใหม่ EP4: เกษตรกรหญิงผู้ช่ำชองสัตว์น้ำ
เกษตรกรรุ่นใหม่ EP4: เกษตรกรหญิงผู้ช่ำชองสัตว์น้ำ

คุณสุรีรัตน์ กุลเทพพรม เป็นผู้มีความสนใจในสัตว์น้ำ และได้ก่อตั้งศูนย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในตำบล เพื่อใช้ความรู้ของเธอสร้างทางเลือกใหม่ ๆ และช่องทางหารายได้ช่องทางอื่น ๆ แก่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งปลา กบ และสัตว์อื่น ๆ ที่บริโภคในท้องถิ่นและส่งออกต่างจังหวัดด้วย

วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>