EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย
กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย

กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data มาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์และแนวโน้มใหม่ทางสังคม จะทำให้นักวิจัยสังคมเห็นวิธีการใหม่และคำตอบใหม่ๆ กลุ่มนี้จะทำงานเกื้อหนุนให้กับทุกกลุ่มในด้านสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในปีที่ 1 ระหว่างที่ยังรอประเด็นจากกลุ่มอื่นๆ กลุ่มนี้จะทำการศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานภาพของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ในสังคมไทย