EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>เกษตรกรรุ่นใหม่ EP3: ความหวังใหม่ของครอบครัวและชุมชน
เกษตรกรรุ่นใหม่ EP3: ความหวังใหม่ของครอบครัวและชุมชน

สุดารัตน์ ยะวงศ์ เป็นยุวกสิกรรุ่นใหม่ที่เริ่มทำการเกษตรได้ไม่นานนัก แต่มีความสนใจ มุ่งมั่น และเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองในการทำการเกษตร ซึ่งมีแนวทางใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย

วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>