EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>บรรยายพิเศษ | อ่านประวัติศาสตร์ความเชื่อ (พิธีกรรม) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย
บรรยายพิเศษ | อ่านประวัติศาสตร์ความเชื่อ (พิธีกรรม) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย
โพสต์ เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนงานคนไทย 4.0 ได้ร่วมจัดโครงการบรรยายพิเศษ

"อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย"

วันอาทิตย์ที่​ 12​ กุมภาพันธ์​ 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รับชมการบรรยาย​พิเศษ​ หัวข้อ​

"อ่านประวัติศาสตร์ความเชื่อ (พิธีกรรม) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย"

จากวิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ​:

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ณ ห้องปราบไตรจักร2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านสรุปการบรรยายได้ที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร"