EN/TH
EN/TH
สัมมนาออนไลน์>บรรยายพิเศษ | อ่านประวัติศาสตร์โลก อ่านอนาคตสังคมไทย
บรรยายพิเศษ | อ่านประวัติศาสตร์โลก อ่านอนาคตสังคมไทย
โพสต์ เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนงานคนไทย 4.0 ได้ร่วมจัดโครงการบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ "อ่านประวัติศาสตร์โลก อ่านอนาคตสังคมไทย"

วิทยากร โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องปราบไตรจักร2-310 อาคารปราบไตรจักร2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านสรุปการบรรยายได้ที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร"