วิดีโอ>การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสต์ เมื่อ 29 มีนาคม 2021

การเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนแต่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต


เมื่อเด็กยุคใหม่ จตักตวงความรู้จากโลกออนไลน์ ครูต้องสอนแข่งกับคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วแสง “คนที่เก่งที่สุด รู้ตัว กลัว เต้นตลอด คนที่ไม่เก่งหรือมีอคติก็นอนหลับสุดท้ายสูญพันธุ์ เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องปรับตัว เพราะหากไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วไม่ทันได้เปลี่ยน สูญพันธุ์”

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง