EN/TH
EN/TH
หนังสือคู่มือ>คู่มือผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
คู่มือผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์บุกตลาดจีนด้วยตัวแบบ O2O CBEC-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ผู้วิจัย : ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ   โพสต์ เมื่อ 08 เมษายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 300 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

เอกสารการสอนชุดนี้เป็น “คู่มือเพื่อการเริ่มต้นการค้าสู่ตลาดจีน” ให้กับ SMEs ไทย ที่พยายามรวบรวมเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ผ่านการศึกษาสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการส่งออกด้วยวิธีการ “O2O C2C CBEC” และผ่านการทดลองจัดตั้งร้านค้าออนไลน์จาลองที่ดำเนินการทำธุรกิจจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการบอกเล่าที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การแนะนำวิธีการวิจัยตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์ การพัฒนาสื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ การบริหารร้านค้าบนแพลตฟอร์ม “เถาเป่า” การส่งออกสินค้าผ่านช่องทาง Cross Border Logistics ไปจนถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน “Taobao Live” โดยกระบวนการทั้งหมดเป็นการทำงานและเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองการค้าผ่านแพลตฟอร์มโครงการฯ