EN/TH
EN/TH
Presentation>อัพเดต...ประเทศไทย โจทย์นโยบายสาธารณะวิจัย เพื่อตอบโจทย์คนไทยยุค 4.0
อัพเดต...ประเทศไทย โจทย์นโยบายสาธารณะวิจัย เพื่อตอบโจทย์คนไทยยุค 4.0
โพสต์ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ได้มีการจัดสัมมนาสภาวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง "การสร้างหลักสูตรใหม่ไร้กรอบ ยุควิถีใหม่" ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นหนึ่งในผู้บรรยายในงานดังกล่าว เรื่อง "อัพเดต...ประเทศไทย โจทย์นโยบายสาธารณะวิจัย เพื่อตอบโจทย์คนไทยยุค 4.0

โดยประเด็นสำคัญสำหรับการบรรยายหัวข้อดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
  1. ประเทศไทยวันนี้
  2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
  3. การกวาดสัญญาณในประเทศไทย
  4. การกวาดสัญญาณระดับนานาชาติ
  5. ภาพอนาคตไทยระยะยาว

ดาวโหลดสไลด์บรรยายทางปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร"