บทความทางวิชาการประเด็นอื่นที่น่าสนใจ>โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564
โพสต์ เมื่อ 10 พฤษภาคม 2021


โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564: ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ขาวสอาดโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564: คุณศิริ คำอ้าย
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564: คุณสิริพล เพ็งโฉม
โครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564: รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุลโครงการ Young Smart Farmer 4.0 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564: อาจารย์สมบัติ กล้าจริง