EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ช- Human 4.0-ชนินทร เพ็ญสูตร
ช- Human 4.0-ชนินทร เพ็ญสูตร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 385 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 341 ครั้ง

ความสําคัญของการเรียนรู้ด้านการเป็นพลเมืองถือเป็นการเรียนรู้ที่รัฐทั่วโลกต่างให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ในการผลิตเยาวชนในรูปแบบตามที่รัฐต้องการ ไม่ว่ารัฐนั้นจะมีการปกครองในรูปแบบใดก็ตามผู้เขียนมีความเชื่อว่า การตั้งคําถาม การถกเถียง ท่ามกลางผู้คนจํานวนหนึ่ง จะทําให้เราได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นมากขึ้น และโลกของเราก็กําลังเปิดมากขึ้นในขณะที่รับฟัง แน่นอนว่าเราจะมีโอกาสในการแสดงออกด้วยเช่นกัน ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2002 - 2003 จําได้ว่า ในขณะที่กําลังนั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นั้น คุณครูได้ถามว่า เราชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีอะไร มีนักเรียนผิวสีคนหนึ่งรีบยกมือตอบว่า “เพราะว่าฉันเป็นคนผิวสี (African American) ฉันจึงต้องใส่เสื้อสีสดๆ เพื่อให้หน้าตาของฉันดูเด่นขึ้นมา” และแทบจะทันใดนั้นเอง มีนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งยกมือขึ้น คุณครูได้ให้โอกาสเธอพูดต่อจากเพื่อน และเธอเองก็เป็นคนผิวสีเช่นกัน เธอบอกว่า “ทําไมเราต้องใส่เสื้อสีสดๆ เพื่อให้เราดูเด่นล่ะ ทําไมการใส่เสื้อสีดําสําหรับพวกเรามันถึงดูแย่ และทําไมเวลาเราพูดถึงสีดํา มันรู้สึกเหมือนกับว่าสีดําคือตัวแทนแห่งความชั่วช้า และสีที่ดีต้องเป็นสีที่สดใส เช่น สีขาว และทําไมความขาวมันถึงเป็นตัวแทนของความดี ฉันคือคนผิวสี แต่ฉันไม่เชื่อว่าใส่เสื้อสีสดแล้วจะทําให้ฉันดูดีขึ้น ไม่ว่าเสื้อสีอะไร ฉันก็สามารถดูดีได้ในรูปแบบที่ฉันเป็น”ทั้งห้องเรียนเงียบงันหลังจากคําตอบ รวมทั้งผู้เขียน แต่ผู้เขียนคิดว่า ณ ขณะนั้นเราต่างได้รับคําตอบจากในใจที่อยู่ก้นบึ้งความคิดของเพื่อนคนนี้เรียบร้อยแล้ว