EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ

การอบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง“การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

อบรมโดย อ.ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>