EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>Map/Infographic/Boardgames>Poster-กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง: กรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
1 / 2
Poster-กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง: กรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง,
จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ผู้เขียน : ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

โปสเตอร์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง : กรณีอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ เป็นหัวหน้าโครงการ

อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์>>>โครงการกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวัฒนธรรมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางฯ
คลิปโครงการฯ >>> Exhibition "A message from Mae Chaem: On Community roots & Cultural Sustainability"

หนังสือในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>