EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>จากเพื่อนสู่เพื่อน>ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1 / 2
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง,
จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ผู้เขียน : ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง

สื่อประกอบการสอนหลักสูตรภูมิปัญญาสุขภาพชุมชนเรื่อง "การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ของโครงการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาสุขภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง ภายใต้โครงการชุมชนภิวัตน์หนังสือในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>