EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>จากเพื่อนสู่เพื่อน>พืชสมุนไพรริมคลองตําบลลําสินธุ์ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
1 / 2
พืชสมุนไพรริมคลองตําบลลําสินธุ์ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง,
จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ผู้เขียน : ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง

แผนที่ และคู่มือพืชจากการสำรวจพืชสมุนไพรริมคลอง ตำบลลำสินธุ์ของโครงการศึกษาบริบทชุมชนและพืชสมุนไพรท้องถิ่นริมคลองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการชุมชนภิวัตน์ ซึ่งจัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง จ.พัทลุง

  • แผนที่แสดงพืชสำคัญตำบลลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

หนังสือในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>