ปฏิทิน>งานเสวนาสาธารณะ เรื่อง “อนาคตของเกษตรกรที่สูงในประเทศไทย: ทางเลือก และ ทางรอด”
งานเสวนาสาธารณะ เรื่อง “อนาคตของเกษตรกรที่สูงในประเทศไทย: ทางเลือก และ ทางรอด”
โพสต์ เมื่อ 07 ตุลาคม 2021

กำหนดการเสวนาสาธารณะ

เรื่อง “อนาคตของเกษตรกรที่สูงในประเทศไทย: ทางเลือก และ ทางรอด

โดยการสนับสนุนของ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 

ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.